Politiet opplever at svært mange våpensøknader er mangelfulle. Dette bidrar til at saksbehandlingstiden blir lang fordi de bruker mye tid på å innhente dokumentasjon til søknadene. De har derfor sendt oss denne sjekklisten:

Sjekkliste