Poengberegning i Feltpistol er ganske enkel. Men siden metoden er noe uvant, kan den virke litt komplisert til å begynne med.

Der er to ting en får poeng for:

  1. En får ett poeng for hvert skudd en treffer sine egne blinker med.
  2. En får ett poeng for hver av sine egne blinker som har minst et treff.

Disse to tallene legger en sammen for en totalsum.

Eksempler

Eksemplene er for øvelser med seks skudd per standplass. På vår standplass har vi tre blinker. Dette gir maksimalt 9 poeng på denne standplassen.
Merk at det for de øvelsene som kun skyter 5 skudd per stanplass vil maksimal poengsum her være 8 poeng.

Eksempel 1 - Full uttelling

Her er det seks treff fordelt på tre blinker. Dette gir 6+3= 9 poeng.

En sier gjerne at en fikk seks i tre.

Eksempel 2 - En sikrer

Her har skytteren vurdert den høyre blinken til å være litt liten, og har skutt bare på de store blinkene.

Det har gitt seks treff fordelt på to blinker.Dette gir 6+2=8 poeng. 

Kalles seks i to.

Eksempel 3 - Sikrer skikkelig

Her er det seks treff i en blink. Det gir 6+1=7 poeng.

Kalles seks i en.

Eksempel 4 - Litt trøbbel

Her er det fire treff i tre blinker. Det gir 4+3=7 poeng. Det samme som seks treff i en blink.

Kalles fire i tre.

Eksempel 5 - Mer trøbbel

Her har vi fire treff fordelt på to blinker. Det gir 4+2=6 poeng

Kalles fire i to

Innersoner

I tillegg til poengene vil det mange standplasser bli registrert antall innersoner. Dette er treff i den innerste figuren i blinken. I eksempel 5 er der en innersone (øverste blink).

Antall innersoner brukes til å rangere skyttere som har lik total poengsum. Dvs at om to skyttere har 99 poeng etter fullført øvelse, vil den av dem med flest innersoner komme først av dem. Antall innersoner har ingen betydning mellom skyttere med ulik poengsum.