Trening Porsgrunn PK 

Alle skyttere er velkommen. Vi har plass til de som ønsker å trene, uansett våpen de har.

Det blir utetrening (ikke utlån av våpen). lørdager 11-13 

Svartkrutt trening til oppsatte tider 

 

 

Oversikt over treningsdager Porsgrunn Pistolklubb i Brevik

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
17-19 Ungdom    16-18 Veteraner  17-19 Ungdom  

18-20 Fripistoltrening, eller stevner
se terminliste

  10-ca kl 15 Stevner  se terminliste
19-21 Teknikktrening  m/utlån våpen  18-21 Programskyting m/utlån våpen 18-20 Trening (ikke utlån våpen) 19-21 Nybegynnerkurs