Treningstider

Åpner for trening UTENDØRS på Lillegårdseter

TRENING PÅ LILLEGÅRDSETER  2021

 

Klubbens baner kan brukes i den oppsatte treningstiden med minst en av klubbens godkjente banevakter tilstede. 

Banevaktene skal sørge for at all skyting skjer i henhold til gjeldende regler og bestemmelser. 

Personer som ikke overholder disse, eller ikke retter seg etter banevaktens bestemmelser skal bortvises. 

 

Vi har satt opp følgende treningstider:

Onsdag 18 - 20

Lørdag 11-13

Søndag 12-16

Spesiell bestemmelser:

Det skal være minst 1 meter mellom personene

Vær oppdatert på informasjon fra

Folkehelseinstituttet

Porsgrunn kommune

Norges Skytterforbund

Norges Idrettsforbund

Porsgrunn Pistolklubb

Styret 

blink

Nå gjør vi det "offisielt"! Mandager kl 19 innbyr vi til "teknikktrening". Målet er at vi skal hjelpe hverandre til å bli bedre skyttere.

Trening Porsgrunn PK 

Alle skyttere er velkommen. Vi har plass til de som ønsker å trene, uansett våpen de har.

Det blir utetrening (ikke utlån av våpen). lørdager 11-13 

Svartkrutt trening til oppsatte tider 

 

 

Oversikt over treningsdager Porsgrunn Pistolklubb i Brevik

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
17-19 Ungdom    16-18 Veteraner  17-19 Ungdom  

18-20 Fripistoltrening, eller stevner
se terminliste

  10-ca kl 15 Stevner  se terminliste
   18-21 Programskyting m/utlån våpen 18-20 Trening (ikke utlån våpen) 19-21 Nybegynnerkurs