Åpner for trening UTENDØRS på Lillegårdseter

TRENING PÅ LILLEGÅRDSETER VÅREN 2020

 

Klubbens baner kan brukes i den oppsatte treningstiden med minst en av klubbens godkjente banevakter tilstede. 

Banevaktene skal sørge for at all skyting skjer i henhold til gjeldende regler og bestemmelser. 

Personer som ikke overholder disse, eller ikke retter seg etter banevaktens bestemmelser skal bortvises. 

 

Vi har satt opp følgende treningstider:

Onsdag 18-20

Lørdag 11-13

Søndag 12-16

Spesiell bestemmelser:

Det skal være minst 1 meter mellom personene

Det kan være maksimum 20 personer i en gruppe

Ved lån eller utlån av våpen og utstyr - desinfiseringsrutinene følges!

 

Vær oppdatert på informasjon fra

Folkehelseinstituttet

Porsgrunn kommune

Norges Skytterforbund

Norges Idrettsforbund

 

Porsgrunn Pistolklubb

Styret