Åpner for trening UTENDØRS på Lillegårdseter

TRENING PÅ LILLEGÅRDSETER VÅREN 2020

Vi har etter søknaden til Porsgrunn kommune fått godkjenning til styret i Porsgrunn Pistolklubb  om idrettsaktivitet på utendørsanlegget  

på Lillegårdsseter under de forutsetninger som beskrevet i søknaden.

Dette innebærer faste treningstider med banevakt.

Klubbens baner kan brukes i den oppsatte treningstiden med minst en av klubbens godkjente banevakter tilstede. 

Banevaktene skal sørge for at all skyting skjer i henhold til gjeldende regler og bestemmelser. 

Personer som ikke overholder disse, eller ikke retter seg etter banevaktens bestemmelser skal bortvises. 

 

Det er SKYTEFORBUD på LANGFREDAG og 1 PÅSKEDAG.

Vi har satt opp følgende treningstider:

Onsdag 18-20

Lørdag 11-13

Søndag 12-16

Spesiell bestemmelser:

Det skal være minst 2 meter mellom personene

Det skal være maksimum 5 personer på hver bane

Lån eller utlån av våpen og utstyr er ikke tillatt

Er du ikke i form, forkjølet, hoster eller liknende skal du IKKE være på trening.

Vær oppdatert på informasjon fra

Folkehelseinstituttet

Porsgrunn kommune

Norges Skytterforbund

Norges Idrettsforbund

 

Porsgrunn Pistolklubb

Styret